آن‌كس كه بداند و بداند كه بداند… اسب شَرف از گُنبد گردون بِجهاند

آن‌كس كه بداند و نداند كه بداند… بیدار كنیدش كه بَسی خفته نماند

آن‌كس كه نداند و بداند كه نداند… لنگان خَرك خويش به منزل برساند

آن‌كس كه نداند و نداند كه نداند… در جهلِ مُركب اَبَدالدّهر بماند

Advertisements

~ by pegahespantman on April 16, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: