سپندارمزدگان

عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی ؛ عشق داند که در این دایره سرگردانند …

29 بهمن سپندارمزدگان روز گرامیداشت عشق راستین فرخنده باد .

عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید … ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

Advertisements

~ by pegahespantman on February 18, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: